logomain   

Ułatwiajmy sobie życie. W tym miejscu znajdą Państwo projekty naszych modeli schodów, w formatach gotowych do umieszczenia w projektach architektonicznych i budowlanych.

Ta część naszej strony z czasem będzie się tylko rozrastać. Ma służyć wygodzie w komunikacji, dla obu stron. Dlatego zachęcamy Państwa do podzielenia się wrażeniami – czy istniejące projekty zaspokajają Wasze potrzeby? Czy zadowala Was wybór spośród różnych stylów, czy też wolelibyście zbiór projektów bardziej ukierunkowany? Pozostajemy otwarci na sugestie.

 

 Nowa oferta firmy Panas - termoaktywne panele podłogowe

Zawiadomienie z postępowania - kompresor śrubowy (sprężarka powietrza)

Nowa oferta kompresor śrubowy (sprężarka powietrza)

Nowe zapytanie ofertowe kompresor śrubowy (sprężarka powietrza)

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KOMPRESOR ŚRUBOWY (SPRĘŻARKA POWIETRZA)

 Oferta kompresor śrubowy (sprężarka powietrza)

Zapytanie ofertowe kompresor śrubowy (sprężarka powietrza)

Projekt__01.dxf

 

Projekt_02.dxf

 

Projekt_03.dxf

 

Projekt_04.dxf

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI „PANAS SCHODY”

                                                          

Drodzy klienci!

Dbamy o waszą prywatność dlatego poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH :

Andrzej Panas prowadzący działalność gospodarczą, NIP: 884-233-44-67, REGON 891095453, adres siedziby: Mysłaków 13, 58-124 Marcinowice oraz Marek Panas prowadzący działalność gospodarczą ,NIP: 884-208-82-29, REGON 891470141, adres siedziby: Mysłaków 13, 58-124 Marcinowice

TWOJE DANE OSOBOWE I TWOJA PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz skorzystać z naszych towarów / usług lub złożyć zamówienie zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i obsługą naszych klientów i realizacją ich zamówień . Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych?

-        umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia

-        obowiązek prawny, który na nas ciąży np. związany z rachunkowością

-        wyrażona twoja zgoda na przetwarzanie danych

-        umowa o świadczenie usług

-        badanie satysfakcji klientów

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia.

            W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zakupów lub świadczenia usług oraz realizacja zamówień .

            W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych . Do momentu anulowania tej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny związany między innymi z ustaniem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki ostrożności zgodne z właściwymi przepisami prawa

Prawa klienta:

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi jeżeli uznacie iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy , które określają sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych .

 

Odbiorcy danych

Poniżej podajemy listę podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy i mogą im być przekazywane Twoje dane:

-        organy publiczne, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane na wezwanie

-        biuro rachunkowe

-        dostawca oprogramowania

-        dostawcy płatności

-        podmioty, które dokonują realizacji zamówień

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem „PANAS SCHODY” Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawartej pomiędzy nami umowy oraz przestrzegania przepisów wynikających z ustaw tj. prawo pracy, prawo podatkowe lub inne przepisy. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi okresami wynikającymi z przepisów prawa.

Jeżeli będziesz zainteresowany pracą w naszej firmie będziemy korzystać z Twoich danych w celu określenia czy Twoje umiejętności są odpowiednie do stanowiska, na które aplikujesz oraz do kontaktu z Tobą.

 

KONAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcecie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt

telefon 609-740-829 lub 693-134-777

e-mail andrzej@schodypanas.pl, biuro@schodypanas.pl

 

 

 

 

 Wprowadzenie do oferty Panas Schody „termoaktywnych” paneli podłogowych.”

 

- Całkowita wartość Projektu: 1.097.037,00zł

- Wartość dofinansowani: 401.355,00zł

 

NOWA OFERTA FIRMY PANAS

Pracownia Panas jako jedyna w Polsce wprowadziła do oferty dwa nowe produkty o specjalnych właściwościach „termoaktywnych”, wytworzonych w innowacyjnej technologii produkcji. Nasze nowe produkty znacznie różnią się od oferowanego dotychczas panelu podłogowego. Decydując się na nasz nowy produkt przede wszystkim przyniesie Państwu większe oszczędności na ogrzewaniu, ponieważ w przeciwieństwie do wcześniej oferowanego „zwykłego” panelu, panel „termoaktywny” posiada dużo wyższą przewodność cieplną.

Produkty są dostępne w dwóch wersjach paneli „termoaktywnych”, które różnią się od siebie sposobem wykończenia:

- drewniane panele lakierowane,

- drewniane panele olejowane.

Na Państwa życzenie istnieje możliwość również „postarzenia drewna”. Spełniać Państwa marzenia to dla nas przyjemność.

 

Wprowadzenie ww. produktów wynika z realizacji projektu pn. „Wprowadzenie do oferty Panas Schody „termoaktywnych” paneli podłogowych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, numer umowy RPDS.01.05.02-02-0058/16-00

 

 

 

 logotyp

 

 

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus