logomain   

RODZAJE DREWNA

Tworzywo, w którym pracujemy, selekcjonujemy bardzo starannie, nie tylko kątem norm spełnianych przez dostawców. Różnorodność gatunków drzew odpowiada niezwykle szerokiej gamie parametrów mechanicznych i estetycznych, jakimi odznacza się pozyskiwane z nich drewno. Do Pracowni Panas, do Państwa domów, przybywają najlepsze gatunki z całego świata, od Australii po Amerykę Północną. Poznajcie je lepiej, zanim wybierzecie.

The construction material on which our work is based is selected with care, not only in case of standards met by our suppliers. The diversity of tree species corresponds to an extremely wide range of mechanical and aesthetic qualities, that the given wood should posses. We deliver the best types from all over the world, from Australia to North America. Please, familiarize with the offer before you make your choice.

wiaz.jpg
|17|

WIĄZ

Drewno o bielu barwy żółtawoszarej, stosunkowo mało różniącym się od szarobrunatnej twardzieli - wiąz szypułkowy. Biel szarobrunatny, wyraźnie odróżniający się od czekoladowo-brunatnej twardzieli - wiąz górski. Twardziel wyraźnie odgraniczona od bielu, lecz o mniej intensywnej barwie niż u poprzedniego gatunku - wiąz polny. Drewno dość ciężkie i twarde, trudno łupliwe i sprężyste; ma wyraźne słoje roczne. Promienie rdzeniowe dość dobrze widoczne na przekroju promieniowym jako połyskujące plamy i pasemka. Rodzime obszary jego występowania to: Europa, Azja Zachodnia i Kaukaz, Afryka Północna (Algeria, Maroko, Tunezja) i Wyspy Kanaryjskie

DYSTRYBUCJA:

Wiz.png
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus